Pages Navigation Menu

Контакт

Тројка из блокаПројекат ”Тројка из блока”
Web: www.trojkaizbloka.org
Email: organizacija@trojkaizbloka.org
Пријава: prijava@trojkaizbloka.org
Телефон: + 381 (0)11 412-85-27
Адреса канцеларије: Палмира Тољатија 5/III спрат, Нови Београд
Facebook: www.facebook.com/trojkaizbloka
Twitter: www.twitter.com/trojkaizbloka
Instagram: www.instagram.com/trojkaizbloka

Србија – Младен Матијашевић – Директор фондације

Србија – Дарко Лојаничић – Секретар финансија

Србија – Игор Рашула – Генерални секретар

Србија – Милош Марковић – Надзорни одбор