Pages Navigation Menu

Контакт

Тројка из блокаПројекат Тројка из блока
Интернет презентација: www.trojkaizbloka.org
Е-пошта: organizacija@trojkaizbloka.org
Телефон: + 381 (0)65 53 55 227
Канцеларија: Палмира Тољатија 5/III, Нови Београд
Facebook: www.facebook.com/trojkaizbloka
Twitter: www.twitter.com/trojkaizbloka
Instagram: www.instagram.com/trojkaizbloka

Пројекат Кош за срећу:

Интернет презентација: www.trojkaizbloka.org/kos-za-srecu
E-пошта: koszasrecu@gmail.com
Телефон: +381(0)66 94-26-409
Facebook: www.facebook.com/koszasrecuofficial
Instagram: www.instagram.com/koszasrecu